Sıklıkla Sorulan Sorular

You are here

Çelik teller hazır beton tesislerinde betona karıştırılabilirmi?

Evet.Çelik telleri mikserde bulunan beton karışımına en son ilave edin.Mikserin devrini boşaltma hızına getirin ve yavaşça teller ilave edin.Yaklaşık 5 dakika boşaltma hızında karıştırın .

Eğer güvenli bir iletim olacaksa ,çelik teller agrega bantına da dökülebilir.

Çelik tel donatılı beton nedir (ÇTDB)?

Çelik tel donatılı beton geleneksel donatılı betona belli uygulama alanlarında alternatiftir.Çelik teller betona karıştırılan  süreksiz,3 boyutta dağılmış,izotropik donatıdır.Çelik teller küçük çatlak açıklıklarında gerilmeleri transfer eder ve betona çatlak sonrası dayanım kazandırır.

Değişik tipte teller mevcuttur (malzeme,biçim,boyut..) ve bunların betona etkisi farklıdır.Bundan dolayı çelik tel donatılı beton asla ‘çelik telli beton’ olarak basitleştirilmemelidir. Çelik teller 5 gruba ayrılabilir:

• Tip I – soğuk çekme tel
• Tip II – kesme tabaka
• Type III – eritme biçimlendirme
• Type IV - soğuk çekerek biçimlendirme
• Type V – bloktan doğrama

Çoğunluk teller birinci gruba girer .En çok bilinen ve en iyi performansı veren ankraj tipi ‘kancalı uç’tur.Aynı tipteki teller için uzunluk/çap oranı ve çekme dayanımı,tellerin performansına büyük etki eder.Uzunluk/çap oranı ne kadar yüksek olursa ,çelik tel donatılı betonun performansı o kadar yüksek olur .

Transmiksere çelik teller ilave edildiği zaman kaç dakika karıştırmalıyız?

Bütün çelik teller betona ilave edildikten sonra ,mikseri en yüksek dönme hızına getirerek 4-5 dakika karıştırmalıyız.

Çelik teller şantiyede betona karıştırılabilir mi?

Evet, tellerin şantiyede transmiksere karıştırılması uygundur. Yavaş yavaş karışıma ilave edilebilir, konveyör bant da kullanılabilir.

Çelik teller karışımda toplanır mı?

Tellerin toplanmasını engellemek için uygun dizayn edilmiş beton karışımı esastır.Yüksek l/d oranına bağlı olarak tellerin toplanma potansiyelini ortadan kaldırmak için tutkallı tel demetleri geliştirilmiştir.Teller tutkalla birleştirilmiş demetler halinde betona ilave edilir ve karıştırma sırasında demetler çözülerek ayrı ayrı  tellere ayrılır.Temelde tutkallı demetler l/d oranını kolay karışım için geçici olarak düşürür.Tellerin karışımda toplanmamasının ve yüksek performaslı tellerin homojen olarak dağılmasının nedeni budur.

Çelik teller herhangi bir betona ilave edilebilir mi?

Çelik teller beton veya harçta kullanılabilir.Genelde çok az ince malzeme içeren veya düzensiz agrega eğrilerine  sahip hatalı karışımlar yüksek tel dozajlarında karışım ve dağılım problemi yaratabiliyorlar. Çelik tellerin herhangi bir beton karışımına kolayca ilave edilmesi tellerin bütün pozitif etkilerinin sağlandığı manasına gelmez. Tel tipine ve tel dozajına bağlı olarak beton karışımının düzenlenmesi gerekebilir.Misal olarak:

• İnce malzeme miktarının arttırılması
• Gradasyon eğrisinin ayarlanması
• Akışkanlaştırıcı ilavesi

Basınç dayanımı 50 MPa’ya kadar olan betonlar için pek çok uygulamada normal çekme dayanımı olan teller uygundur.Kırılgan davranışı engellemek için daha yüksek beton dayanımlarında yüksek çekme dayanımı olan teller gerekir.Özel çimento ,agrega veya katkılar kullanılırsa ,önceden karışım ve pompalama testleri yapılması tavsiye edilir.

Çelik teller beton karışım dizaynını nasıl etkiler?

Çelik tel karıştırılan beton dizaynı donatısız beton dizaynına benzer.

Tavsiye edilen agrega dağılımı ve karışım oranları yerel standardlardan sağlanabilir.Kullanılan en büyük agrega çapı ve iyi ayarlanmış agrega dağılımı rötreyi en aza indirir.Çelik teller betonun slamp değerini azaltabilir.Bu işlenebilirliğin azaltılacağı manasına gelmez .Sıcaklığa ve dökme metodlarına göre orta derecede su azaltan katkılar 15-25 kg/m3 tel dozajlarında işlenebilirliği arttırmak için kullanılır.

Çelik teller beton slampına etki eder mi?

Evet ,15-40 kg/m3 dozajda ilave edilen çelik teller slampı 2-7 cm etkiler .Ama bu betonun işlenebilirliğinin azaltılacağı manasına gelmez. Katkı ilavesi ile slamp istenilen değere getirilir.

Çelik tel donatılı beton (ÇTDB) pompalanabilir mi?

Evet ,ama çelik tel dozajına ,sıcaklığa ve hortum uzunluğuna bağlı olarak 2 -3 cm slamp kaybı beklenmelidir.Genelde orta derecede su azaltıcı katkılar işlenebilirliği iyileştirmek ve pompalamayı kolaylaştırmak için kullanılır .Bazı durumlarda yüksek oranda su azaltan katkılar gerekebilir.Pompalama için 10 cm çapında hortum kullanılır.

Çelik teller paslanır mı?

Tünel gibi iç uygulamalarda paslanmaz

Yol kaplamaları gibi dış saha uygulamalarında küçük paslanmalar olabilir.Beton yollarda ve endüstriyel kaplamalarda görülmüştür ki, beton yüzeyinde pas lekesi oluşmamaktadır. Oluşan korozyonun betonun taşıma gücüne olumsuz etkisi yoktur.Normal çevre koşulları altında kapalı alanlarda yapılan uygulamalarda çelik teller paslanmaz ve yüzeyde pas görülmez.

Çatlak oluşmayan dış saha uygulamaları – Deneyimlerimiz bize göstermiştir ki, 28 günlük basınç dayanımı 20 MPa üzerinde olan ,standard su/çimento oranına sahip ve iyi sıkıştırılan betonlarda yüzeye yakın tellerin korozyonu sınırlıdır.Yüzeye yakın teller paslandığında 0.2 mm’den daha fazla korozyon yayılmaz .

Teller kısa ,süreksiz ve ender olarak birbirlerine değdiği için ,betonda serbest akım ve manyetik alan oluşmaz ve elektriği iletmez.

Çatlak oluşan dış saha uygulamaları – Klor bulunan çevre koşullarında yapılan laboratuar ve saha testlerinde bize gösterdi ki, betondaki çatlaklar çelik tellerin çatlak boyunca paslanmasına yol açmaktadır.Bununla beraber 0,2 mm’den küçük çatlaklarda çelik teller paslanmaz. Eğer çatlak genişliği 0.2 mm’den büyük ve sınırlı derinlikteyse, bu yerel paslanmanın yapıya olumsuz etkisi yoktur.

Pages